Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/wadb/application/pl/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 45,
  "next": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24655/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310026Z",
      "action": 59,
      "target": "Gabriel Markowski",
      "id": 14462,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14462/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24656/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310123Z",
      "action": 59,
      "target": "Pomóż w tłumaczeniu",
      "id": 14463,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14463/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24657/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310188Z",
      "action": 59,
      "target": "W tłumaczeniu pomogli: %s.",
      "id": 14464,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14464/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24658/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310247Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 14465,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14465/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24659/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310303Z",
      "action": 59,
      "target": "Bezprzewodowe ADB",
      "id": 14466,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14466/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24660/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310358Z",
      "action": 59,
      "target": "O aplikacji",
      "id": 14467,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14467/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24661/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310414Z",
      "action": 59,
      "target": "To oprogramowanie jest otwartoźródłowe (%1$s) pod %2$s.",
      "id": 14468,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14468/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24662/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310470Z",
      "action": 59,
      "target": "Urządzenie nie jest zrootowane, bądź żądanie zostało odrzucone przez manager roota.",
      "id": 14469,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14469/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24663/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310525Z",
      "action": 59,
      "target": "%s jest włączone",
      "id": 14470,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14470/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24664/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310579Z",
      "action": 59,
      "target": "Wyłącz %s",
      "id": 14471,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14471/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24665/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310635Z",
      "action": 59,
      "target": "Włączone",
      "id": 14472,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14472/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24666/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310690Z",
      "action": 59,
      "target": "Wyłączone",
      "id": 14473,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14473/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24667/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310744Z",
      "action": 59,
      "target": "Pokaż powiadomienie",
      "id": 14474,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14474/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24668/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310798Z",
      "action": 59,
      "target": "Pokaż powiadomienie gdy \"%s\" jest włączone",
      "id": 14475,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14475/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24669/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310852Z",
      "action": 59,
      "target": "Dopuść przełączanie gdy zablokowano",
      "id": 14476,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14476/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24670/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310907Z",
      "action": 59,
      "target": "Dopuść przełączanie z szybkich ustawień gdy ekran jest zablokowany",
      "id": 14477,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14477/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24671/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.310961Z",
      "action": 59,
      "target": "Ukryj na ekranu głównym",
      "id": 14478,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14478/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24672/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.311016Z",
      "action": 59,
      "target": "Ukryj tę aplikację na ekranie startowym",
      "id": 14479,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14479/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24673/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.311070Z",
      "action": 59,
      "target": "Ważne, od Androida 10, system może wymusić pokazywanie na ekranie startowym.",
      "id": 14480,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14480/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24674/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:45.311124Z",
      "action": 59,
      "target": "Utrzymaj ekran włączony",
      "id": 14481,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14481/"
    }
  ]
}