Key English Polish
working_mode_button_retry Retry Ponów
working_mode_button_continue Continue Kontynuuj
working_mode_button_download Download Pobierz
dpm_mode_error_outdated_admin_ignore Ignore this problem Zignoruj błąd
progress_checking_availability Checking availability… Sprawdzam dostępność…
menu_app_info App info Informacje o aplikacji
menu_show_system Show system apps Pokaż aplikacje systemowe
menu_search Search Szukaj
menu_save Save Zapisz
menu_delete Delete Usuń
button_discard Discard Odrzuć
permission_group_contacts Contacts Kontakty
permission_group_camera Camera Aparat
permission_group_location Location Lokalizacja
permission_group_calender Calendar Kalendarz
permission_group_microphone Microphone Mikrofon
permission_group_storage Storage Pamięć wewnętrzna
permission_group_other Other Inne
op_mode_deny Deny Odmów
op_mode_onetime Ask every time Zawsze pytaj